Jana Purová - Brno

Chci Vám všem tímto ještě jednou  velice poděkovat za pomoc při řešení mé složité životní finanční situace.
Vaše pomoc i služby spojené s řešením mé situace formou oddlužení a veškerá pomoc při sepsání žádosti o osobní bankrot byly vedeny na velice profesionální úrovni! A to jsem se ještě ani nezmínila o vynikajícím lidském přístupu Vašich pracovníků na pobočce v Brně při všech osobních jednáních. Za to vše Vám patří můj velký a upřímný dík. Vaší zásluhou jsem zjistila, že ne vše je beznadějné a neřešitelné a že byť je člověk tzv. "na dně" a nemá pomalu ani chuť žít, protože neví, jak dál, najde se i v této době někdo (v tomto případě Vy), kdo mu podá pomocnou ruku a pomůže mu tzv. "vstát" a situaci nějakým způsobem řešit. Dělejte tuto svou práci dál - má smysl  a děláte ji dobře. S pozdravem Jana Purová, Molákova 23, 628 00 Brno