Jak na insolvenci

Zde Vám představíme jednoduchý postup, jak se zbavit dluhů díky insolvenci. Naše advokátní kancelář Vás na cestě k životu bez dluhů bude celou dobu doprovázet, takže nemusíte mít strach, že by Vaše insolvence nebyla úspěšná, neboť po svém boku budete mít odborníky, kteří se insolvencím věnují již od roku 2011 a pomohli několika tisícům klientů (zkušenosti našich klientů si přečtěte zde).

1.) Nestyďte se na nás obrátit.

Stejně jako u jiných důležitých životních rozhodnutí, tak i v insolvenci bývá nejtěžší první krok. Velice často nám klienti říkají: "Proč jsme se na Vás neobrátili už před třemi lety, mohli jsme mít o polovinu méně dluhů". Naše hlavní rada proto zní: NESTYĎTE SE A NESPOLÉHEJTE, ŽE SE DLUHY VYŘEŠÍ SAMY - tak tomu opravdu nikdy není. Kontaktujte nás ještě dnes jedním z těchto způsobů:

 • Vyplňte kontaktní formulář na našich stránkách.
 • Zavolejte nám na číslo 776 350 041 (stačí pouze prozvonit, ochotně Vám zavoláme na naše náklady zpět).
 • Napište nám na chat.
 • Pošlete nám e-mail na adresu info@ebankrot.cz.
 • Obraťte se přímo na některou z našich kanceláří a sjednejte si schůzku s našimi odborníky.

Pro Vaši situaci budeme mít vždy pochopení a uděláme vše, abychom Vám pomohli.

2.) Dodejte nám podklady.

Od června 2019 již nemusíte mít dokumenty ke všem Vašim dluhům! K přípravě návrhu potřebujeme dodat tyto základní dokumenty (pokud uvedené dokumenty nemáte, můžeme si je obstarat sami):

 • Doklady k Vašim dluhům.
 • Doklady k Vašim příjmům za posledních 12 měsíců.
 • Seznam Vašeho majetku.

V některých případech je třeba nám dodat ještě další doklady, vždy dle konkrétních okolností daného případu - více informací bychom Vám sdělili po prostudování Vašeho případu.

3.) Zpracujeme Váš návrh a podáme jej na soud.

Jakmile nám dodáte potřebné dokumenty, obratem pro Vás vypracujeme tzv. insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh s Vámi zkontrolujeme a podepíšeme. Ihned poté návrh podáme na soud, který do 3 dnů zahájí Vaše insolvenční řízení. Od tohoto okamžiku proti Vám nemohou být prováděny exekuce, podány žaloby a vymáhány dluhy. KONEČNĚ TAK MÁTE KLID!

4.) Soud Vám oddlužení povolí.

Soud nejprve zkoumá, zda splňujete podmínky pro povolení oddlužení. Pokud je vše v pořádku, oddlužení Vám povolí a přidělí Vám insolvenčního správce.

Od povolení oddlužení budou mít Vaši věřitelé lhůtu 2 měsíce, aby si do Vaší insolvence přihlásili své pohledávky. Kdo to neudělá, má smůlu a nemůže po Vás dluh následně nárokovat.

Dále se setkáte se soudem přiděleným insolvenčním správcem, který Vás seznámí s přihlášenými pohledávkami. Tyto pohledávky spolu následně přezkoumáte. Insolvenční správce pak soudu doporučí Vaše oddlužení schválit či neschválit.

5.) Soud Vám oddlužení schválí.

Soud obvykle oddlužení schvaluje právě na základě doporučení insolvenčního správce - bez jednání s dlužníkem - k soudu již tedy osobně nemusíte! 

Dále je třeba postupovat dle pokynů soudu a insolvenčního správce a řádně plnit podmínky schváleného oddlužení, které se dozvíte v rozhodnutí o schválení oddlužení, jež Vám bude od soudu doručeno.

6.) Splníte oddlužení.

K úspěšnému splnění oddlužení je třeba důsledně plnit podmínky schváleného oddlužení, aby Vám oddlužení nebylo zrušeno. Oddlužení splníte, pokud:

 • Buď dříve než za 3 roky splácení uhradíte 100 % svých dluhů.
 • Nebo za 3 roky splácení uhradíte alespoň 60 % svých dluhů (tuto hranici splnit nemusíte, jestliže jste ve starobním či invalidním důchodu 2. nebo 3. stupně invalidity).
 • Nebo za 5 let splácení uhradíte alespoň 30 % svých dluhů.
 • Nebo za 5 let splácení neuhradíte ani 30 % svých dluhů, ale jinak budete plnit ostatní podmínky schváleného oddlužení a vynaložíte veškeré úsilí, které po Vás lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.
 • Nebo dojde k prodeji Vašeho majetku - jestliže bylo Vaše oddlužení schváleno ve formě zpeněžení majetkové podstaty (tato forma oddlužení nebývá v praxi příliš častá).

Po splnění uvedených kroků soud vydá rozhodnutí o osvobození Vaší osoby od zbytku dluhů. Od této chvíle můžete začít žít novým životem s čistým štítem bez dluhů!!!

Jelikož insolvence pro naše klienty řešíme již od roku 2011 a za tu dobu jsme pomohli více než 12.000 klientům, víme, že insolvence nemusí být vždy "procházkou růžovým sadem". Proto Vám budeme po celou dobu insolvence nablízku a vždy se na nás budete moci obrátit s dotazem či žádostí o radu nebo pomoc.

Kontaktujte nás ještě dnes, s insolvencí Vám rádi pomůžeme!