Podmínky insolvence

Zde bychom Vás chtěli seznámit s hlavními podmínkami insolvence, jak úspěšně dosáhnout oddlužení. Jestliže váháte, zda všechny podmínky splňujete, nebojte se nás zeptat, rádi Váš případ posoudíme a poradíme Vám.

1. Podmínka: být zastoupen odborníkem

Od července 2017 si běžný člověk nemůže podat k soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení bez povinného zastoupení právním profesionálem. Pokud se tedy chcete úspěšně oddlužit, je v prvé řadě třeba vyhledat odborníka, který Vám s oddlužením pomůže - např. advokátní kancelář. Naše advokátní kancelář se na problematiku insolvencí dlouhodobě specializuje (konkrétně již od roku 2011, kdy jsme za celou dobu našeho fungování pomohli s insolvencí více než 12.000 klientům, jejichž reference si můžete přečíst zde), proto se na nás neváhejte obrátit!

2. Podmínka: být v úpadku nebo hrozícím úpadku

V úpadku budete, pokud:

  • Máte více věřitelů (minimálně dva).
  • Máte minimálně dva dluhy déle než 30 dnů po splatnosti.
  • Své dluhy nejste schopni platit (nacházíte se v platební neschopnosti).

V hrozícím úpadku budete, pokud vzhledem ke všem okolnostem je možné předpokládat, že nebudete schopni řádně a včas splnit podstatnou část svých dluhů.

V praxi jsme zažili, že lidé se často mylně domnívají, že musí mít po splatnosti všechny své dluhy, což ale vůbec není pravdou, jak je popsáno výše.

3. Podmínka: vyvinout snahu k zaplacení dluhů

Od 1. 6. 2019 (po tzv. oddlužovací novele insolvenčního zákona) je možné se oddlužit také tehdy, pokud neuhradíte ani 30 % z celkové výše Vašich dluhů, ale budete plnit ostatní podmínky oddlužení a budete vynakládat veškeré úsilí, které po Vás je možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Minimálně 30 % dluhů také nemusíte uhradit, pokud jste důchodce (starobní nebo invalidní ve 2. nebo 3. stupni invalidity). Pro úspěšné oddlužení je potřeba:

  • Buď mít příjem v dostatečné výši - např. mzdu, plat, příjem z podnikání, odměnu z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, důchod (jakýkoliv), mateřskou, rodičovskou, podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, rentu, výsluhový příspěvek, příjem z pronájmu atd. Pokud je Váš příjem nedostačující, může Vám s plněním oddlužení pomocí také třetí osoba (např. někdo z Vaší rodiny) - pomocí tzv. darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu.
  • Nebo mít majetek v odpovídající hodnotě – např. nemovitost, vozidlo, spoření, hodnotný movitý majetek, cenné papíry, podíl ve společnosti atd.

4. Podmínka: sledovat insolvencí poctivý záměr

Tuto podmínku soudci vždy hodnotí individuálně. Nesmíte např. zatajovat hodnotný majetek či příjmy, úmyslně poškozovat své věřitele, páchat trestné činy majetkové nebo hospodářské povahy apod. Pokud se obáváte, že tuto podmínku nesplňujete, nevzdávejte nic předem a nejdříve se s námi poraďte. Věříme, že i tak pro Vás najdeme řešení!

5. Podmínka: situace okolo dluhů z podnikání

Dříve představovaly dluhy z podnikání z hlediska oddlužení veliký problém. Dnes již tomu tak naštěstí není a oddlužit se můžete, i pokud máte dluhy z podnikání. Sice věřitelé dluhů z podnikání mohou proti Vašemu oddlužení podat odůvodněné námitky, nicméně tyto námitky se následně projednávají na soudním jednání a nebývá časté, že by v takovém případě soud oddlužení neschválil

Dluh z podnikání dále nepředstavuje problém, pokud již dlužník v minulosti absolvoval konkurs nebo se jedná o dluh, který je zajištěný majetkem (např. nemovitostí, vozidlem apod.).

6. Podmínka: plnit si povinnosti v insolvenci

Nechovat se v insolvenci nedbale nebo lehkomyslně. Nedělat v insolvenci nové dluhy. Nezatajovat žádné příjmy. Být v kontaktu s insolvenčním správcem a poskytovat mu součinnost. Hlásit veškeré změny svých poměrů soudu a insolvenčnímu správci. Naše kancelář Vám bude nablízku po celou dobu Vaší insolvence. Kdykoliv nás můžete požádat o radu či pomoc.

7. Podmínka: problém dřívějších insolvenčních řízení

Oddlužení nemusí být úspěšné, pokud jste se v posledních 10 letech již jednou úspěšně oddlužili nebo Vám v posledních 5 letech oddlužení nevyšlo z důvodu nepoctivého záměru nebo jste v posledních 3 měsících vzali svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět. V každém takovém případě však můžete soud přesvědčit, že jsou zde mimořádné okolnosti, kvůli kterým by Vám měla být poskytnuta ještě jedna šance insolvence dosáhnout.

Nevíte, zda splňujete podmínky insolvence? Neváhejte se na nás obrátit! Váš případ odborně posoudíme a poradíme možnosti jeho řešení!